Sesja coachingowa on-line/on-line coaching session 1,5 h

Maciej Wiśniewski – coach, mentor i trener biznesu, specjalista w zakresie przywództwa i zarządzania / coach, mentor and business coach, specialist in leadership and management.

Usługa/Service: Jednorazowa sesja coachingowo-mentoringowa / One-time coaching- mentoring session.

Format: On-line (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex, telefon/phone).

Czas trwania/Duration: 90 min.

Więcej informacji/More info: www.maciej-wisniewski.com

Koszt brutto za sesję/Gross fee: 2550 zł (cena promocyjna/promotional fee: 1400 zł).

1 400,00  (z VAT)