Sesja coachingowa on-line/on-line coaching session 30 min

Maciej Wiśniewski – coach, mentor i trener biznesu, specjalista w zakresie przywództwa i zarządzania / coach, mentor and business coach, specialist in leadership and management.

Usługa/Service: Intensywna, nastawiona na rozwiązania sesja coachingowa w modelu Erickson Coaching /Intensive Erickson Coaching Solution Focussed Session.

Format: On-line (Microsoft Teams, Zoom, Skype, Webex, telefon/phone).

Czas trwania/Duration: 30-60 min.

Więcej informacji/More info: www.maciej-wisniewski.com

Koszt brutto za sesję/Gross fee: 850 zł (cena promocyjna/promotional fee: 500 zł).

500,00